Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng Hai, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước là 6.899 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 45.825 tỷ đồng, tăng 0,47% về số doanh nghiệp và tăng 44,6% về số vốn đăng ký so với tháng Một.Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng Hai đạt 6,6 tỷ đồng, tăng 43,5% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Hai là 93.647 lao động, giảm 9,5% so với tháng trước.Phân chia theo vùng lãnh thổ, Tây Nguyên là vùng duy nhất trên cả nước có số doanh nghiệp thành lập mới giảm (44,7%) so với cùng kỳ năm 2014. Các vùng còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng, trong đó Đồng bằng sông Hồng là vùng có tỷ lệ tăng lớn nhất trong cả nước về số lượng doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, lên tới 41,9%.Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cũng phân theo lĩnh vực. Một số ngành, lĩnh vực hoạt động có sự gia tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2014 như nghệ thuật, vui chơi, giải trí; kinh doanh bất động sản; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Còn lĩnh vực y tế và hoạt động trợ giúp xã hội lại giảm.Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng Hai của cả nước là 1.062 doanh nghiệp, tăng 6,9% so với tháng Một. Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong tháng này là 4.391 doanh nghiệp, giảm 55,1% so với tháng trước.Số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Điều này phần nào cho thấy nhờ có sức đề kháng và hoạch định chiến lược kinh doanh tốt hơn, những doanh nghiệp có quy mô vốn lớn thường có độ ổn định và sức chống chọi trước khó khăn cao hơn so với các doanh nghiệp nhỏ.Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động của cả nước trong tháng Hai là 14.040 doanh nghiệp, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 4.794 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, 9.246 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Điều này cho thấy rằng, cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn trong giai đoạn khó khăn.Tuy nhiên, trong hai tháng đầu năm 2015, cả nước có 4.376 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là con số đáng khích lệ cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế đã tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn./.


Theo vietnamplus.vn