Công bố Báo cáo “Thực tiễn tốt trong hoạt động và bộ công cụ đánh giá năng lực hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam” (Ảnh: Hạnh Nguyễn)


“97% doanh nghiệp Việt Nam là nhỏ và vừa, trước bối cảnh hội nhập sâu rộng các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự liên kết nhằm gia tăng sức mạnh cạnh tranh qua đó tận dụng được những cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.”Đó là lý do cần phải nâng cao năng lực của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) nhấn mạnh tại buổi công bố Báo cáo “Hành trình hướng tới sự liên kết: Thực tiễn tốt trong hoạt động và bộ công cụ đánh giá năng lực hoạt động của hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam,” do VCCI và Quỹ Châu Á phối hợp thực hiện.Theo ông Phạm Ngọc Thạch, Ban Pháp chế, VCCI, bộ công cụ được xây dựng nhằm giúp các hiệp hội có thể tự đánh giá năng lực của mình, so sánh khoảng cách thực tiễn hoạt động của mình với các chuẩn mực quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam đồng thời giới thiệu những bài học kinh nghiệm tốt của một số hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam được lựa chọn và đã khẳng định những thành công trên thực tế, để các hiệp hội doanh nghiệp khác tham khảo, áp dụng.Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tham vấn chuyên gia và phỏng vấn sâu 16 hiệp hội doanh nghiệp tại bảy tỉnh, thành cả nước. Kết quả cho thấy, các bài học kinh nghiệm tốt xoay quanh bảy chủ đề: Cung cấp dịch vụ cho các hội viên; Phát triển mô hình tạo nguồn thu hiệu quả; Áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Quản trị hiệp hội; Phản biện và góp ý chính sách pháp luật; Liên kết quốc tế; Xây dựng tiêu chuẩn ngành.Tại buổi lễ, Quỹ Châu Á đã công bố chương trình tài trợ nhằm giúp các hiệp hội doanh nghiệp cải thiện hoạt động thông qua thực hành các thực tiễn tốt hoặc các sáng kiến phát triển hiệp hội của mình. Giá trị mỗi khoản tài trợ từ 15.000-20.000USD và thời gian thực hiện dự án là 12 tháng, kể từ tháng 6/2015 đến hết tháng 5/2016./.


Theo vietnamplus.vn