(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)


Ngày 12/3, Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Alrlines) tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2018 của Tổng công ty.Đây cũng là việc làm cần thiết trong lộ trình để hoàn thiện cơ chế vận hành, chính sách tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam sau cổ phần hóa.Trước đó, ngày 14/11/2014, Tổng công ty đã hoàn thành công tác bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO trong nước) và đang triển khai bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo quy trình điều chỉnh đã được Bộ Giao thông Vận tải thông qua.Theo báo cáo của Vietnam Alrlines, tại thời điểm Đại hội cổ đông lần thứ nhất, vốn điều lệ ủa công ty gần 11.200 tỷ đồng, được chia thành gần 1.120 tỷ cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.Ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc của Vietnam Alrlines cho biết, năm 2015, dự kiến Tổng công ty hàng không Việt Nam sẽ vận chuyển 16,7 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với năm 2014, khách luận chuyển (RPK) tăng 4,0%, ghế luận chuyển (ASK) tăng 5,8% so với thực hiện năm 2014. Ghế suất trung bình 78,5%, chiếm thị phần 45,9% toàn thị trường.Kế hoạch đầu tư năm nay của Tổng công ty hàng không Việt Nam là hơn 22.950 tỷ đồng, tăng 2,44 lần so với năm ngoái, trong đó đầu tư phát triển đội tàu bay là 21.208 tỷ đồng, chiếm 92,3% tổng vốn đầu tư năm nay.Trên cơ sở đánh giá triển vọng của nền kinh tế Việt Nam cũng như đánh giá môi trường kinh doanh và định hướng chiến lược phát triển ngành vận tải hàng không của Chính phủ, Vietnam Alrlines cũng đã xác định một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2015-2018 như sau tổng sản lượng vận chuyển hành khách đạt 84,9 triệu lượt khách, tăng trưởng 16,1%/năm và hàng hóa đạt 976.600 tấn, tăng trưởng 13,9%/năm.Tổng doanh thu Tổng công ty Hàng không Việt Nam hợp nhất đạt 383.674 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ là 293.605 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư công ty mẹ đạt 61.167 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế Tổng công ty Hàng không Việt Nam hợp nhất đạt 9.077 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 6.088 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quận hợp nhất đạt 7,13%, trong đó công ty mẹ đạt 6,38%.Với những kế hoạch dài hạn và chỉ tiêu cụ thể, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đang hướng tới trở thành một doanh nghiệp mạnh, là hãng hàng không quốc gia, lực lượng vận tải chủ lực, giữ vai trò chủ đạo trong giao thông Hàng không Việt Nam với các cơ sở hạ tầng kỹ thuật bảo dưỡng và đào tạo chuyên ngành tiên tiến.Trở thành hãng hàng không có tầm cỡ tại khu vực Đông Nam Á và giữ vị trí chi phối trong khu vực Tiểu vùng Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam, kinh doanh có hiệu quả trên cơ sở cân đối hài hòa lợi ích của cổ đông và nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và là lực lượng dự bị đáng tin cậy cho an ninh quốc phòng./.
Theo vietnamplus.vn