Ảnh minh họa. (Nguồn: BIC)


Thông tin ngày 12/3 từ Tổng Công ty bảo hiểm BIDV (BIC) cho hay, đơn vị này sẽ tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt vào ngày 24/4 tới đây cho cổ đông với tỷ lệ 10%.Cũng trong ngày hôm nay, BIC đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 26/3.Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2015, bên cạnh việc báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và giai đoạn 2010-2014, phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015, đại hội sẽ thông qua một số vấn đề quan trọng khác như: bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, sửa đổi điều lệ hoạt động của BIC theo Luật doanh nghiệp năm 2014,...Trước đó, năm 2014, hoạt động của công ty mẹ BIC tại thị trường Việt Nam được đánh giá là tăng trưởng khá trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm với mức tăng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 25,5%.Theo kế hoạch, trong năm nay, BIC sẽ đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu phí tối thiểu 17%, lợi nhuận hợp nhất tối thiểu 147 tỷ đồng.Ngoài ra, một số kế hoạch đáng chú ý khác của BIC trong năm 2015 gồm: đảm bảo duy trì mức định hạng năng lực tài chính B+ của A.M.Best, hoàn thành dự án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, chính thức nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty Bảo hiểm Campuchia Việt Nam (CVI), đưa Văn phòng đại diện tại Myanmar vào hoạt động,…
Theo vietnamplus.vn