Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Đức Duy/Vietnam+))


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đến hết năm 2015 là 160.000 tỷ đồng.Theo quyết định của Thủ tướng, nguồn bổ sung vốn điều lệ tăng thêm từ Quỹ đầu tư phát triển; vốn đầu tư do quyết toán các dự án xây dựng cơ bản hoàn thành; vốn nhà nước do nhận bàn giao tài sản từ bên ngoài (tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn) và nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn EVN thực hiện cụ thể.Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng thành viên EVN có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng vốn điều lệ của EVN, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn; đồng thời có giải pháp tạo nguồn bổ sung vốn điều lệ theo quy định.Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN được Chính phủ ban hành tại Nghị định 205/2013/NĐ-CP, EVN là công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Vốn điều lệ của EVN tại thời điểm 31/12/2012 là 143.404 tỷ đồng.Mục tiêu hoạt động của EVN là kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu Nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ khác do chủ sở hữu Nhà nước giao.Bên cạnh đó, giữ vai trò trung tâm để phát triển Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đa sở hữu, trong đó sở hữu Nhà nước là chi phối; có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao.Trước đó, tại buổi họp báo ngày 6/3, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, việc tăng giá điện thêm 7,5% từ ngày 16/3 sẽ giúp doanh thu của tập đoàn này tăng thêm 13.000 tỷ đồng trong năm 2015 và phần lớn trong số này sẽ nhằm mục đích đầu tư cho nguồn điện mới./.


Theo vietnamplus.vn