Giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2015, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày cuối tháng Ba tại Hà Nội.Theo đó, mục tiêu kinh doanh 2015 được thống nhất và thông qua với những chỉ tiêu tài chính cơ bản như: tổng tài sản tăng 9% lên 88.251 tỷ đồng; huy động vốn tăng 8% lên 53.000 tỷ đồng; dư nợ tăng 27% trong 2015 tương ứng cho vay ra 48.532 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 655 tỷ đồng, nợ xấu tiếp tục duy trì ở dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Trong bối cảnh Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 là 6,2% và kiểm soát lạm phát ở mức 5%. Ngành ngân hàng cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng hơn so với năm 2014, trong đó tín dụng tăng khoảng 13-15% và nợ xấu được kiềm chế ở mức dưới 3%. Thêm vào đó, toàn ngành tiếp tục triển khai chương trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, tiến hành hợp nhất, sáp nhập một số ngân hàng, hướng tới giảm số lượng ngân hàng còn 20 đơn vị vào năm 2016.Chính vì vậy lãnh đạo VIB cho biết, trong năm 2015, Hội đồng quản trị ngân hàng này sẽ tiếp tục duy trì chính sách hoạt động minh bạch, nhất quán bám sát theo các chiến lược đã đề ra cũng như chuẩn mực quốc tế.Năm 2014, mặc dù nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thực sự có dấu hiệu rõ ràng về việc phục hồi, VIB vẫn đạt được những chỉ tiêu tài chính khả quan: Lợi nhuận sau thuế của VIB là 523 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 648 tỷ đồng; các quỹ dự phòng tiếp tục được bổ sung với số dư lũy kế đạt trên 2.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức tốt 2,51%, giảm so với năm 2013 (2,82%)./.


Theo vietnamplus.vn