Tân Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành. (Nguồn: EVN)


Ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 386/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Quang Thành, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.Trước đó, ngày 26/1, ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương và giao ông Phạm Lê Thanh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận và kiêm nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết ông Dương Quang Thành sinh ngày 15/7/1962, quê quán tỉnh Quảng Bình. Ông là Tiến sỹ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp.Ông Thành đã tốt nghiệp Thạc sỹ Học viện Công nghệ châu Á (AIT-Thái Lan) năm 1995 và hoàn thành chương trình tiến sỹ kinh tế tại trường Đại học Bách Khoa năm 2002.
Theo vietnamplus.vn