Ảnh minh họa. (Ảnh: T.H/Vietnam+)


Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 1821/NHNN-TTGSNH về việc thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng cổ phần.Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp nhà nước theo thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số 06 về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, vốn điều lệ của ngân hàng thương mại.Trường hợp thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên, các doanh nghiệp nhà nước đang là cổ đông của tổ chức tín dụng có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng (đơn vị đầu mối) lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng đảm bảo các điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Đối với các trường hợp chuyển nhượng cổ phần không thuộc phạm vi nêu trên, việc thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quyết định số 51 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.Ngân hàng Nhà nước đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thực hiện các nội dung nêu tại công văn này./.


Theo vietnamplus.vn