Giao dịch tại Sacombank. (Nguồn: Sacombank)


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 1858/NHNN-TTGSNH về việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được thành lập ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.Cụ thể: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào; tên đầy đủ bằng tiếng Anh là Sai Gon Thuong Tin Bank Lao Limited; tên viết tắt bằng tiếng Việt Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Lào; tên viết tắt bằng tiếng Anh là Sacombank Lao.SacombankLao có số vốn điều lệ là 39 triệu USD và được đặt tại số 44, Tổ 8, đường Hengboun, Quận Chanthabuly, Thủ đô Vientiane, Lào.Sacombank được phép thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với quy định pháp luật Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Sacombank phải hoàn tất việc khai trương hoạt động ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đương nhiên hết hiệu lực.Trường hợp ngân hàng 100% vốn tại Lào của Sacombank được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp Giấp phép thành lập và hoạt động, Sacombank có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 14 ngày làm việc trước ngày khai trương hoạt động; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và quy định khác có liên quan đến việc thành lập và hoạt động Ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài; giám sát hoạt động của ngân hàng 100% vốn tại Lào đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của nước sở tại; kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước các diễn biến bất thường có ảnh hưởng lớn đến tổ chức và hoạt động của Ngân hàng 100% vốn tại Lào.Ngoài Sacombank, trong năm 2014, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)… cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc để thành lập ngân hàng con 100% vốn trực thuộc tại Lào, trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh./.


Theo vietnamplus.vn