Giao dịch tại MB. (Nguồn: MB)


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) vừa công bố dành hơn 20.000 tỷ đồng hạn mức dư nợ tín dụng trong năm 2015 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm ưu tiên vốn cho mục tiêu phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, nông nghiệp-nông thôn và các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất khác.Chương trình kéo dài từ nay đến tháng 1/2016, áp dụng với các khoản vay ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam và USD nhằm mục đích phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.Lãi suất áp dụng trong chương trình hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được quản lý trên cơ sở lãi suất huy động từ dân cư áp dụng tại MB ở kỳ hạn tương ứng đối với các khoản vay ngắn hạn.Mức lãi suất cho vay cụ thể được MB tính toán phù hợp với từng nhóm khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, nếu giải ngân ở thời điểm hiện tại, mức lãi suất thấp nhất đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống từ 6.50%/năm; với các khoản vay có kỳ hạn trên 12 tháng đến tối đa 60 tháng có mức lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp nhất là 8,50%/năm và sau thời gian ưu đãi là 9,50%/năm.Đối với các khoản vay ngắn hạn bằng USD dành cho doanh nghiệp xuất khẩu, lãi suất cho vay được duy trì ở mức cạnh tranh. Ngoài ra, trong từng trường hợp cụ thể, MB sẽ có mức giảm phí thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu với mức giảm tối thiểu bằng 10%. Mức giảm phí này không bao gồm các khoản phí thanh toán quốc tế phải thanh toán cho bên thứ 3./.<blockquote>
Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết thúc năm 2014, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB đạt 3.174 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận mục tiêu 3.100 tỷ đồng đặt ra từ đầu năm.Tổng tài sản MB đạt 200.489 tỷ đồng tăng 11%, hoàn thành vượt mức so với mục tiêu đặt ra là 200.000 tỷ đồng; tăng trưởng dư nợ đạt 15% so với mục tiêu 13%; huy động đạt 23% so mục tiêu 10%. Tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức 2,73%, thấp hơn nhiều so với trần 3,5% được thông qua tại Đại hội cổ đông 2014.MB là một trong số các ngân hàng được đánh giá có chỉ số hiệu quả kinh doanh tốt với các chỉ số hiệu suất sinh lời ROA đạt 1,31%, ROE đạt 15,8% EPS (lãi cơ bản/cổ phiếu) đạt 2.136 đồng/cổ phiếu. MB cũng là ngân hàng tuân thủ tốt các quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (vốn tự có/ tổng tài sản có rủi ro - CAR) với tỷ lệ an toàn vốn đạt 10,07% và tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để vay trung, dài hạn chỉ ở mức 19,03%.
</blockquote>


Theo vietnamplus.vn