Giao dịch tại ABBANK. (Nguồn: ABBANK)


Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) cho biết, trong năm 2014, công tác xử lý nợ xấu tiếp tục được ABBANK ưu tiên và đẩy mạnh thông qua nhiều biện pháp như thu hồi nợ bằng tiền, bổ sung tài sản đảm bảo, cơ cấu nợ, sử dụng dự phòng hoặc bán nợ cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).Chính vì vậy, ABBANK đã thành công khi giảm nợ xấu từ mức 4,86% (cuối năm 2013) xuống mức 2,75% (cuối năm 2014).Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng bền vững và nâng cao chất lượng tài sản, ABBANK đã tăng cường trích dự phòng rủi ro tín dụng trên cơ sở quy định và định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt trên 151 tỷ đồng.Tính đến hết tháng 12/2014, tổng tài sản của ABBANK đạt 67.465 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013. Huy động năm 2014 đạt 60.911 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2013. Cho vay đạt 42.633 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2013. Công tác tín dụng trong năm 2014 tiếp tục được ABBANK chú trọng phát triển theo chiều sâu, công tác thẩm định và giám sát tín dụng được tăng cường mạnh mẽ nhằm kiếm soát tốt các khoản vay.Đánh giá về tình hình kinh doanh năm 2015, lãnh đạo ABBANK cho biết năm 2015 được kỳ vọng là năm của phục hồi và tăng trưởng. Điều này được củng cố từ các yếu tố ổn định của kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế đang có hiểu hiện tăng trưởng tốt hơn, các yếu tố chi phí đầu vào đang ở mức thấp và lực hỗ trợ mạnh từ xu hướng giảm giá của các nguyên liệu chủ chốt.Do đó, với các động lực tăng trưởng của sản xuất kinh doanh và nền kinh tế, nhu cầu vốn được dự báo sẽ gia tăng và hoạt động của các ngân hàng sẽ tăng trưởng tích cực hơn hơn năm 2014./.
Theo vietnamplus.vn