Giao dịch tại Ngân hàng Quốc Dân (NCB). (Nguồn: NCB).


Năm 2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) đặt mục tiêu đạt 300 tỷ đồng lợi nhuận, đẩy mạnh lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tập trung vào cá nhân, hộ gia đình, cho vay tiểu thương và tiếp tục phấn đấu hướng tới tốp ngân hàng về hiệu quả hoạt động, phát triển toàn diện, bền vững.NCB cho biết ngân hàng này chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thông qua phương án tự tái cấu trúc từ tháng 6/2013. Với nỗ lực, quyết tâm chủ động tái cấu trúc toàn diện, năm 2014, NCB đạt nhiều kết quả khả quan. Hầu hết chỉ số tài chính năm 2014 đều tăng trưởng trên 23% so với năm 2013, riêng tỷ lệ nợ xấu giảm trên 58% so với tổng nợ xấu.Với sự đầu tư chủ động và theo chiều sâu, NCB đã xây dựng hệ thống sản phẩm tín dụng, tiết kiệm, thanh toán, ngân hàng điện tử đồng bộ và hiện đại. Cơ cấu tổ chức được xây dựng lại theo thông lệ quốc tế, phù hợp với quy mô ngân hàng. NCB đầu tư mạnh mẽ thay đổi công nghệ, ứng dụng phần mềm CoreBanking mới nhất hiện nay làm nền tảng xây dựng sản phẩm, quản lý khách hàng hiện đại, an toàn, bảo mật, đồng thời tiến hành chuyển đổi mạng lưới, tăng cường vị trí đắc địa.Đến nay, NCB đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan, tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, quản trị hiệu quả, tập trung phát triển theo chiến lược mới, an toàn, ổn định với quy mô phù hợp trong phân khúc mà ngân hàng có lợi thế cạnh tranh.Ngân hàng vừa vinh dự nhận Bằng khen do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng vì có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2014.Bà Trần Hải Anh, Tổng Giám đốc NCB cho biết: “Bằng khen về thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước trao tặng là sự ghi nhận và động viên những nỗ lực và thành công trong tái cấu trúc của NCB trong thời gian qua. Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiệu quả với các sản phẩm đổi mới vượt trội, thời gian tới, NCB sẽ nỗ lực nhiều hơn để có những bước tiến cao hơn trên thị trường tài chính - ngân hàng.”/.


Theo vietnamplus.vn