Các cổ đông bỏ phiếu kế hoạch sáp nhập. (Nguồn: VietinBank)


Thông tin tiếp về việc sáp nhập VietinBank và PGBank, ngày 14/4, đại diện VietinBank cho biết tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:0,9 (tức 1 cổ phiếu PGBank đổi 0,9 cổ phiếu CTG).Theo đó, 270 triệu cổ phiếu CTG sẽ được phân bổ cho cổ đông PGBank để hoán đổi lấy 300 triệu cổ phiếu PGBank. 30 triệu cổ phiếu CTG còn lại sẽ phân bổ cho cổ đông hiện hữu trước khi sáp nhập của VietinBank.Lãnh đạo VietinBank cho biết đã hoàn thành hợp đồng sáp nhập ngân hàng. Dự kiến, Ngân hàng Nhà nước sẽ chấp thuận về nguyên tắc vào tháng 6/2015.Trong quý 3 năm nay, VietinBank sẽ đăng ký phát hành cổ phần với Ủy ban chứng khoán đồng thời, ngân hàng sẽ xin thành lập Công ty tài chính và hoán đổi các thủ tục sáp nhập và công bố thông tin trong quý 3.Lãnh đạo VietinBank cũng cho biết thêm, hiện nay ngân hàng này đang thực hiện nhiệm vụ chính trị hỗ trợ về nhân sự cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Việt Nam (OceanBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí toàn cầu (GPBank). Các bước tiếp theo, VietinBank đang chờ chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước. Khi có chỉ đạo, ngân hàng này sẽ nghiêm túc thực hiện. Hiện VietinBank chưa có kế hoạch sáp nhập với OceanBank và GPBank.'Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm để thực hiện các vụ mua bán, sáp nhập, nhưng các đối tác phải cân đối có lợi nhất cho cổ đông và VietinBank,' ông Thắng cho biết thêm./.<blockquote>
Trong tờ trình phân phối lợi nhuận 2015, Hội đồng quản trị VietinBank đề xuất cổ đông phê duyệt phương án trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 282 tỷ đồng; trích quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế tương đương 565 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.000 tỷ đồng.Đáng lưu ý, ngân hàng đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vốn điều lệ, tương đương 3.723 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn lại là 82 tỷ đồng.Năm 2015, tổng tài sản VietinBank phấn đấu đạt 746.000 tỷ đồng, tăng 13% so với 2014; lợi nhuận đạt 7.300 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 13%; tỷ lệ chi trả cổ tức là 7 - 9% vốn điều lệ; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 3%; tỷ lệ chia cổ tức 7%-9%; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) > 9%.
</blockquote>

Theo vietnamplus.vn