Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định giao cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) làm ngân hàng phục vụ Dự án giáo dục và phát triển nông thôn miền Trung.Theo đó, Thống đốc giao VietinBank phục vụ Dự án giáo dục trung học cơ sở cho người dân tộc thiểu số tại những vùng nghèo nhất của Việt Nam do ADB.Được biết, Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư là 93 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi ADB là 80 triệu USD, vốn đối ứng phía Việt Nam 13 triệu USD. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2015 - 2021.Mục tiêu chính của Dự án nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận và nâng cao chất lượng, sự phù hợp đối với giáo dục trung học cơ sở tại các khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số điển hình như: Xây dựng phòng học, nhà vệ sinh; xây dựng sách giáo khoa phù hợp; hỗ trợ các Trung tâm giáo dục thường xuyên; cung cấp chương trình tư vấn hướng nghiệp. Tăng cường chất lượng và nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ dự án: Thiết lập cụm trường và mạng lưới giáo viên giữa các trường; nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện; tăng cường chất lượng giáo dục các môn học thông qua các cụm trường.Bên cạnh đó, Thống đốc cũng giao BIDV làm ngân hàng phục vụ cho Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - khoản vay bổ sung do ADB tài trợ.Được biết, Dự án Tổng hợp cơ sở hạ tầng phát triển nông thôn ban đầu được Ban Giám đốc của ADB phê duyệt vào tháng 10/2007 với tổng chi phí 168,17 triệu USD, trong đó ADB cung cấp 90 triệu USD.Được biết, Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung” có mục tiêu là phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn chủ chốt tại 13 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, bao gồm: hệ thống đường nông thôn, hệ thống thủy lợi và kiểm soát lũ, các chợ nông thôn, chương trình cung cấp nước sinh hoạt và các công trình ven biển.Tính đến tháng 8/2014, Dự án đã đạt được các mục tiêu dự kiến và đã đóng góp đáng kể vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng của các địa phương nhằm nâng cao năng suất nông nghiệp và cơ hội việc làm, tăng cường khả năng tiếp cận với những dịch vụ công cũng như giảm độ rủi ro của người dân ở nông thôn trước thảm họa thiên tai./.


Theo vietnamplus.vn