Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm với doanh thu phí bảo hiểm tăng tới 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Cụ thể, thông tin vừa công bố ngày hôm nay (15/4) cho thấy, BIC có số thu từ phí bảo hiểm trong 3 tháng đầu năm là 314 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch của năm. Trong số này, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 44% và doanh thu phí tái bảo hiểm tăng 121,4%.So với tốc độ tăng trưởng trung bình của toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ quý I ước đạt khoảng 17%, đại diện BIC nhận định, thì tốc độ tăng trưởng của công ty này “đang thể hiện những nỗ lực.”Cũng theo thống kê của BIC, lợi nhuận hợp nhất của đơn vị này là 44,28 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 30% mục tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2015.Với kết quả tăng trưởng tốt kể từ đầu năm, BIC đặt mục tiêu tới 30/6 sẽ hoàn thành trên 50% cả chỉ tiêu quy mô và lợi nhuận của cả năm 2015.Theo kế hoạch, tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên BIC vào ngày 20/4 tới đây, BIC sẽ xin phê duyệt phát hành 41 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, tương đương 35% vốn điều lệ của BIC sau khi hoàn thành việc bán cổ phần.Đồng thời, đại diện BIC cũng cho biết sẽ trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt cơ cấu hội đồng quản trị và ban kiểm soát sau khi có nhà đầu tư tham gia./.
Theo vietnamplus.vn