Theo Reuters, Microsoft và Yahoo đã nhất trí sửa đổi thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác trong lĩnh vực tìm kiếm mạng từ 2009, cho phép Yahoo kiểm soát nhiều hơn cách thức hiển thị các kết quả tìm kiếm trên mạng Internet trên máy tính để bàn và các thiết bị di động.


Thỏa thuận hợp tác trên có giá trị 10 năm, được ký kết bởi cựu giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer và cựu Giám đốc điều hành Yahoo Carol Bartz, cho phép các công ty này sửa đổi hoặc chấm dứt hợp tác sau năm năm.Tháng trước, hai công ty đã mở rộng thêm 30 ngày hạn chót đàm phán thỏa thuận.Trước đó, Microsoft kiểm soát cách hiển thị kết quả tìm kiếm qua công cụ tìm kiếm Bing trên các trang web Yahoo được truy cập trên máy tính.Microsoft sẽ sở hữu các quảng cáo phát từ nền tảng quảng cáo Bing riêng của mình.Yahoo chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng cho các quảng cáo tìm kiếm Bing.Microsoft và Yahoo có kế hoạch để chuyển trách nhiệm bán hàng bắt đầu từ mùa Hè này.Ban đầu, thỏa thuận này cũng bao gồm một thỏa thuận chia sẻ doanh thu mà qua đó, Microsoft trả Yahoo một tỷ lệ phần trăm doanh thu quảng cáo Bing thu được qua các tìm kiếm Yahoo. Cơ chế này sẽ vẫn còn nguyên vẹn trong thỏa thuận được sửa đổi./.


Theo vietnamplus.vn