Ảnh minh họa. (Nguồn: Bảo Việt)


Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tổng doanh thu hợp nhất trong năm nay đạt khoảng 18.910 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế là khoảng 1.140 tỷ đồng.Theo thông tin mới nhất từ Đại hội cổ đông 2015 được Bảo Việt thông báo ngày hôm nay (17/4), các cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 trên. Riêng với kế hoạch của Công ty Mẹ, Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.316 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 980 tỷ đồng.Như vậy, mục tiêu trong năm nay của Bảo Việt giảm so với kết quả thực hiện năm ngoái. Trước đó, trong năm 2014, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 19.050 tỷ đồng với mức lợi nhuận sau thuế là 1.331 tỷ đồng.Kế hoạch trên theo lãnh đạo Bảo Việt được đặt ra trong bối cảnh nền kinh tế năm nay dự báo có những thuận lợi và khó khăn đan xen.Ngoài ra, đơn vị này cho biết, năm 2015 cũng là năm bản lề cho xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016 -2020 và tập đoàn sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường năng lực tài chính thông qua thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ.Cũng theo kế hoạch, Bảo Việt sẽ bổ sung nội dung về lĩnh vực kinh doanh, bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ đào tạo nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bảo Việt.Để thực hiện kế hoạch này, phía Bảo Việt cho biết đã triển khai kiện toàn tổ chức, mô hình quản trị trong đó khối công nghệ thông tin và trung tâm đào tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng./.
Theo vietnamplus.vn