Giao dịch tại Kienlongbank. (Nguồn: Kienlongbank)


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank) vừa trình Đại hội cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2015. Theo đó, dự kiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 388 tỷ đồng, tăng 66% so với năm ngoái.Bên cạnh đó, Kienlongbank dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như tổng tài sản 26.170 tỷ đồng, tổng vốn huy động 22.180 tỷ đồng, dư nợ cho vay 16.200 tỷ đồng.Năm 2015, Kienlongbank vẫn tiếp tục định hướng tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đối tượng khách hàng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương buôn bán, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ.Kế hoạch kinh doanh này sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Kienlongbank xem xét thông qua vào ngày 24/4 tại tỉnh Kiên Giang.Năm 2014, tổng tài sản của Kienlongbank đạt 23.104 tỷ đồng, hoàn thành 96,90% kế hoạch; vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 16.571 tỷ đồng, hoàn thành 108,27% kế hoạch (tăng 24,56% so với năm 2013); cho vay nền kinh tế đạt 13.526 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 233,71 tỷ đồng, hoàn thành 55,78% kế hoạch (giảm 40,59% so với năm 2013); tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,95%/tổng dư nợ (kế hoạch < 3%).Giải thích nguyên nhân lợi nhuận trước thuế giảm so với năm 2013, ông Võ Minh Châu, Tổng Giám đốc KienlongBank cho rằng, ngay từ đầu năm 2014 Kienlongbank xác định mục tiêu là tập trung thực hiện thành công đề án tái cơ cấu toàn hệ thống theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó tập trung chia sẻ khó khăn với khách hàng thông qua các hình thức miễn/giảm lãi vay, đặc biệt là đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương, nông dân trên cả nước. Tổng số tiền mà Kienlongbank đã hỗ trợ miễn, giảm lãi vay cho khách hàng gần 120 tỷ đồng và qua đó nợ xấu của Kienlongbank cũng đã giảm được về mức 1,95%.'Chính vì vậy, đối với cá nhân tôi thì có thể nói đây là kết quả rất đáng khích lệ và rất có ý nghĩa trong điều kiện thực tế của ngành ngân hàng hiện nay,' ông Châu nhấn mạnh./.


Theo vietnamplus.vn