Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng vốn điều lệ từ 6.347 tỷ đồng lên 7.324 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.Việc tăng vốn điều lệ được thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức cho các nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài với tổng số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức dự kiến chào bán tối đa không quá 15% vốn điều lệ VPBank.Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được VPBank sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật.VPBank cũng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 204.000 tỷ đồng; huy động khách hàng là 104.000 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng 118.000 tỷ đồng; nợ xấu dưới 3% và lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn