Quang cảnh Đại hội. (Nguồn: HDBank)


Ngày 18/04, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của HDBank là hơn 427 tỷ đồng, trong đó lãi chia cổ tức là 405 tỷ. Ngân hàng sẽ chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu.Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2015 với tổng tài sản đạt 120.882 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2014; huy động thị trường 1 đạt 76.950 tỷ đồng, tăng 11,5%; dư nợ tín dụng tăng 11%; lợi nhuận trước thuế đạt 830 tỷ đồng; nợ xấu ≤ 3%; ROA: 0,6%; ROE: 8%.Đại hội cũng trình cổ đông một loạt các tờ trình, đáng chú ý có việc tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài.Cụ thể, theo lãnh đạo HDBank, năm 2014 do Hội đồng quản trị tập trung nguồn lực nhằm triển khai việc tái cơ cấu, tích hợp hai tổ chức tín dụng sau sáp nhập và phát triển mạnh mạng lưới nên công tác tìm kiếm đối tác chiến lược chưa đạt yêu cầu đề ra.Lãnh đạo HDBank cho biết, việc tìm kiếm đối tác chiến lược là mục tiêu xuyên suốt mà Hội đồng quản trị đã triển khai. Thời gian qua ngân hàng đã có nhóm nghiên cứu, đã có nhiều đối tác chiến lược đến tìm hiểu, từ Mỹ và Đông Âu cũng đều có. Ban lãnh đạo sẽ tìm hiểu đối tác phù hợp, có lợi cho cổ đông ngân hàng để quyết định lựa chọn đối tác có lợi nhất rồi đưa ra quyết định một cách thận trọng.Cũng tại Đại hội, lãnh đạo HDBank cho biết năm 2014 là năm đầu tiên HDBank hoạt động trên nền tảng vừa sáp nhập thành công DaiABank vào HDBank và mua lại 100% vốn Công ty Tài chính Việt (SGVF).Do đó ngay từ đầu năm, HDBank đã dành ưu tiên hàng đầu cho các nhiệm vụ quan trọng như: ổn định bộ máy, tổ chức, hoạt động an toàn, kinh doanh hiệu quả. Với sức mạnh cộng hưởng của 3 định chế tài chính, nhiều lợi thế của HDBank sau sáp nhập đã được khai thác, phát huy và từng bước thu được những kết quả khả quan.Chính vì vậy, năm 2014 HDBank đã ghi dấu một năm hoạt động sôi nổi với những kết quả khả quan như tổng tài sản đạt 99.525 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2013. Tổng vốn huy động đạt 88.682 tỷ đồng, tăng 16% tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 54.146 tỷ đồng, tăng 10%; nợ xấu kiểm soát ở mức 1,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng. Mạng lưới 220 điểm giao dịch là các chi nhánh, phòng giao dịch của HDBank và hơn 3000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc của HD Finance./.


Theo vietnamplus.vn