Quang cảnh tại Đại hội. (Nguồn: MB)


Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) được tổ chức ngày 21/4 tại Hà Nội, Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ mức 11.594 tỷ đồng hiện tại lên mức 16.000 tỷ đồng và dự kiến thực hiện trong thời gian từ quý 2 đến quý 4 với tỷ lệ đồng thuận lên đến gần 99%.Theo lãnh đạo MB, mục đích tăng vốn là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của MB. Việc tăng vốn sẽ giúp MB mở rộng phát triển mạng lưới và đầu tư vào các kênh sinh lời khác, đáp ứng tốt các chỉ tiêu an toàn, nâng cao khả năng quản trị rủi ro cho ngân hàng. nâng cao khả năng đầu tư tăng năng lực cho MB.MB sẽ thực hiện tăng vốn thông qua phương thức phát hành cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo ba đợt. Theo đó, đợt 1, phát hành 34,781 triệu cổ phiếu tăng vốn để chi trả 3% cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Đợt 2, chào bán 15,218 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo danh sách tham gia chương trình. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.Đợt 3, chào bán 390,606 triệu cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược trong và ngoài nước. Giá chào bán cho cổ đông chiến lược/đối tác chiến lược trong nước là giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá.Lãnh đạo MB cũng cho biết, với đối tác chiến lược nước ngoài là giá thỏa thuận trên cơ sở tham khảo giá thị trường cộng biên độ phù hợp nhưng không thấp hơn “giá trị sổ sách” cộng với biên độ nhất định.Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông của MB cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 10%. Trong đó, giá trị trả tiền mặt bằng 7% vốn điều lệ đã được tạm ứng trong năm 2014; 3% vốn còn lại được trả bằng cổ phiếu.Theo Thượng tướng Lê Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị MB, đây là mức chi trả cổ tức khá cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng năm 2015.

Ngân hàng luôn tuân thủ nguyên tắc hài hòa giữa thu nhập và quyền lợi cổ đông. Để làm được điều này, MB đảm bảo tuân thủ nghiêm túc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ.Cũng tại Đại hội, cổ đông MB đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2015 với mục tiêu nâng tổng tài sản thêm 8%, lên mức 214.000 tỷ đồng; tăng huy động tiền gửi 8%; dư nợ cho vay 15%, lợi nhuận trước thuế 3.150 tỷ đồng và giữ tỷ lệ nợ xấu dưới 3./.

Theo vietnamplus.vn