Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 22/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban lãnh đạo ACB đã xin phép cổ đông lập Công ty tài chính tổng hợp Ngân hàng Á Châu (Công ty Tài chính ACB) có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.Lý giải về chủ trương này, ACB cho biết hiện nay trong số các nghiệp vụ tài chính mà ngân hàng cung cấp, có các nghiệp vụ tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính và bao thanh toán. Nhưng Ngân hàng Nhà nước đã có một số dự thảo thông tư có thể sẽ ban hành trong thời gian tới, trong đó có quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và hoạt động tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính.Theo hai thông tư nói trên, ngân hàng thương mại có thể sẽ không còn được cho vay tiêu dùng, tùy theo lộ trình do nhà quản lý quy định. Vì vậy, để chuẩn bị cho việc tiếp tục hoạt động kinh doanh về cho vay tiêu dùng sau khi có các thông tư nói trên, ACB cần thiết phải thành lập một công ty tài chính. Mô hình hoạt động của Công ty Tài chính ACB bao gồm tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính và bao thanh toán.Theo phương án này, sau khi Công ty tài chính ACB được cấp phép thành lập, Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing) sẽ đồng thời xin phép Ngân hàng Nhà nước sáp nhập vào đơn vị này. Theo quy định, vốn pháp định đối với công ty tài chính là 500 tỷ đồng. Hiện nay, vốn điều lệ của ACB Leasing là 200 tỷ đồng. Do đó, để thành lập Công ty tài chính ACB thì ACB phải cấp thêm vốn điều lệ là 300 tỷ đồng.Dự kiến sau khi thành lập, lợi nhuận sau thuế năm đầu của Công ty Tài chính ACB là 69,4 tỷ đồng, năm thứ hai là 81,9 tỷ đồng và năm thứ ba là 96,3 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn