Giao dịch tại TPBank. (Nguồn: TPBank)


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 được tổ chức vào ngày 24/4 tại Hà Nội.Theo đó, năm 2015, ngân hàng này dự kiến đạt quy mô tổng tài sản 70.000 tỷ đồng; kế hoạch huy động từ khách hàng đạt 37.437 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng đạt 35.267 tỷ đồng (nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cao hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành 2015 là 13-15%, tăng 15.428 tỷ đồng so năm 2014). Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.Lợi nhuận trước thuế năm 2015 dự kiến đạt 620 tỷ đồng, tăng 15,6% so với kết quả thực hiện năm 2014.Trong năm nay, TPBank sẽ tập trung vào phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình khá trở lên, địa bàn trọng điểm ở các thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh và xúc tiến xây dựng các chương trình hợp tác, liên kết; thực hiện đóng gói sản phẩm và bán chéo sản phẩm.Đối với khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy lớn và quy mô vừa ở địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các khách hàng có quy mô vừa và nhỏ ở các tỉnh, công ty có vốn đầu tư nước ngoài; các khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.Mới đây, TPBank công bố lợi nhuận lũy kế của ngân hàng này trong 3 tháng đầu năm đạt 134 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch đề ra cho quý này và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014./.


Theo vietnamplus.vn