Khách hàng giao dịch tại ABBANK. (Nguồn: ABBANK)


Tại Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) diến ra ngày 27/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cổ đông của ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn vốn điều lệ từ gần 4.800 tỷ đồng lên 5.320 tỷ đồng trong năm 2015.Ngoài ra, nguồn vốn bổ sung bao gồm 449 tỷ đồng của Quỹ thặng dư vốn cổ phần của ABBANK, trích từ việc chuyển đổi thành công trái phiếu phát hành cho hai nhà đầu tư nước ngoài là Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) và ngân hàng Maybank thành cổ phiếu năm 2013 và gần 74 tỷ đồng từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của ABBANK. Với phương án tăng vốn điều lệ này, ABBANK dự kiến chia cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,9% trên số cổ phần sở hữu.Với nguồn vốn được bổ sung kể trên, trong năm 2015, ABBANK sẽ đầu tư vào phát triển mạng lưới nâng tổng số điểm giao dịch lên 165 điểm; chú trọng đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ, đầu tư trang thiết bị, công nghệ, cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng nâng cao hiệu quả, tăng qui mô tín dụng, tài trợ các dự án của tập đoàn, công ty lớn và đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.Trong năm 2015, ABBANK tiếp tục chủ động tái cơ cấu theo chính sách của Ngân hàng Nhà nước nhằm tăng cường năng lực tài chính, gia tăng quy mô và nâng cao vị thế cạnh tranh.Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK chia sẻ: “Song song với công tác tự tái cấu trúc ABBANK đã và đang thực hiện từ năm 2012, năm 2015, ABBANK cũng chủ động chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực và nền tảng để thực hiện hợp nhất, sáp nhập với tổ chức tín dụng tốt, có định hướng phát triển cũng như văn hóa doanh nghiệp phù hợp với ABBANK và theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.”Năm 2014 là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù vậy, kinh tế vĩ mô Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực như : tăng trưởng kinh tế cao hơn so với 2013, lạm phát được kiềm chế, tỷ giá ổn định. Cùng với đó, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng từng bước được củng cố, sẵn sàng đón vận hội mới.Năm 2014, tổng tài sản của ABBANK đạt 67.465 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2013; tổng huy động đạt 60.911 tỷ đồng, tăng 20%; tổng dư nợ đạt 42.633 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận trước thuế đạt trên 151 tỷ đồng. Đặc biệt ABBANK đã thành công trong công tác xử lý nợ khi giảm nợ xấu từ mức 4,86% (cuối năm 2013) xuống mức 2,75% (cuối năm 2014) và sẽ tiếp tục duy trì mức nợ xấu dưới 3% trong năm 2015.Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Phi Loan, Cục phó Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao kết quả kinh doanh của ABBANK đạt được trong năm 2014, đặc biệt ABBANK là một trong những Ngân hàng xử lý nợ xấu tốt. Năm 2015, ABBANK cần có những giải pháp để phát huy những ưu thế nhằm đạt được kế hoạch kinh doanh đã được đại hội cổ đông thông qua.”


Theo vietnamplus.vn