Hình minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa quyết định thành lập văn phòng đại diện tại 146, Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.Tên Văn phòng đại diện bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Tên Văn phòng đại diện bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Bank for Agriculture and Rulal Development. Tên viết tắt: Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ.Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam Bộ của Agribank có mã số 0100686174-957 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp lần đầu vào ngày 19/3/2015. Đơn vị hoạt động theo ủy quyền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, người đứng đầu là ông Trần Ngọc Tồn.Hiện nay, ngân hàng đang tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, mục tiêu đến hết năm 2015, Agribank tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm tỷ trọng 80% dư nợ, nợ xấu dưới 3%./.<blockquote>
Tính đến 31/12/2014, tổng dư nợ cho vay của Agribank (bao gồm ngoại tệ quy đổi) đạt 605.324 tỷ đồng, tăng 8,8% đạt mục tiêu đã đề ra. Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn duy trì mức độ tăng trưởng, đạt 411.295 tỷ đồng, tăng 32.310 tỷ đồng (+8,5%) so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 74,3%/tổng dư nợ. Riêng dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng 39.972 tỷ đồng, tốc độ tăng 13,4% tương đương với tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn ngành ngân hàng năm 2014, tiếp tục là tổ chức tín dụng dẫn đầu về cho vay xây dựng nông thôn mới.Về nhân sự, tính đến cuối năm 2014, Agribank có gần 40.000 cán bộ, nhân viên; trên 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch trên cả nước; chi nhánh tại Campuchia.
</blockquote>

Theo vietnamplus.vn