Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1với tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 403 tỷ đồng và 313 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.Ngoài ra, tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của VPBank đạt mức 164.641 tỷ đồng, tăng 0,85% so với cuối năm 2014. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 3,07% lên 111,690 tỷ đồng. Hoạt động cho vay khách hàng của ngân hàng tăng 8,4% lên 84,991 tỷ đồng. Vốn điều lệ vẫn ở mức 6.348 tỷ đồng.Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm từ mức 2,54% đầu năm xuống còn 2,17% vào cuối quý 1.Cũng trong quý 1, thu nhập lãi thuần của VPBank đạt 2.069 tỷ đồng, tăng 74,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 149 tỷ đồng, tăng 81%; hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi 127 tỷ đồng, mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 16,8 tỷ đồng.Ngoài ra, chi phí hoạt động tăng 45%, đạt 1.043 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro đạt 1.208 tỷ đồng, tăng 97,8% so với quý 1/2014.


Theo vietnamplus.vn