Lãnh đạo Agribank cắt băng khai trương Văn phòng đại diện. (Nguồn: Agribank)


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chính thức khai trương hoạt động Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam bộ tại địa chỉ 146 Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ngày 14/5. Đây là một phần quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu tổ chức và hoạt động của Agribank.Mục tiêu của Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam bộ là đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu tổ chức và phương thức quản trị điều hành của Agribank theo hướng vừa phân tán vừa tập trung; đầu mối hỗ trợ các chi nhánh trong việc phối hợp và bám sát chỉ đạo của cấp ủy và các cơ quan, ban, ngành đối với phát triển kinh tế-xã hội địa phương nhằm tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao uy tín thương hiệu Agribank...Ông Tiết Văn Thành, Tổng Giám đốc Agribank yêu cầu Văn phòng rà soát, củng cố và đề xuất mở rộng mạng lưới hoạt động có hiệu quả tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu giải pháp và chỉ đạo làm tốt công tác huy động vốn, tiến tới đủ vốn cân đối tại địa phương; đôn đốc việc triển khai Đề án mở rộng và nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020.Ngoài ra, ông Thành cũng yêu cầu Văn phòng đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; phát triển thủy sản, đánh bắt xa bờ; triển khai mở rộng các mô hình cho vay liên kết giữa ngân hàng-nhà nông-nhà doanh nghiệp-nhà khoa học... Đặc biệt, Văn phòng cần giữ vai trò đầu mối phối hợp với các chi nhánh làm tốt mối quan hệ với cấp ủy, cơ quan, ban, ngành tại địa phương nhằm tranh thủ sự hỗ trợ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thực sự là một cánh tay kéo dài của Trụ sở chính Agribank.Khu vực Tây Nam bộ có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, sản xuất kinh doanh có tính hàng hóa cao, cung cấp nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủy sản lớn nhất của cả nước. Đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng lợi thế về môi trường đầu tư, vùng nguyên liệu rộng lớn phục vụ chế biến xuất khẩu, có nguồn nhân lực dồi dào, cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông ngày càng được hoàn thiện, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng.Tại khu vực Tây Nam bộ, Agribank hiện có 305 chi nhánh và phòng giao dịch, mạng lưới trải rộng tới từng huyện, liên xã phục vụ cho vay khách hàng. Đến 30/4, tổng nguồn vốn huy động đạt gần 77.000 tỷ đồng, chiếm 30,6% nguồn vốn khu vực miền Nam; tổng dư nợ cho vay đạt 93.000 tỷ đồng, chiếm 46,4% dư nợ trong khu vực miền Nam./.


Theo vietnamplus.vn