Giao dịch tại Techcombank. (Nguồn: Techcombank)


Theo báo cáo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), tổng thu nhập hoạt động tính đến cuối quý 1 của ngân hàng đạt 2.627 tỷ đồng, tăng 61,25% so với cùng kỳ 2014. Nhờ cải thiện tỷ lệ margin (giao dịch kỹ quỹ) và tăng trưởng cho vay, thu nhập lãi thuần trong quý đạt 1.861 tỷ đồng, tăng 41,87%.Tuy nhiên, tổng lợi nhuận lũy kế trước thuế trong quý 1 chỉ đạt 408 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ, đạt 20,4% mục tiêu lợi nhuận năm 2015 là do chính sách trích lập dự phòng thận trọng và chủ động của ngân hàng.So với thời điểm cuối năm 2014, huy động từ tiền gửi khách hàng đạt mức 126.886 tỷ đồng, dư nợ từ cho vay khách hàng đạt 88.720 tỷ đồng với mức tăng tương đối cao 10,48%.Có được kết quả này là nhờ các nỗ lực của ngân hàng trong việc đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược và các khách hàng doanh nghiệp thân thiết nhằm khai thác tối đa cơ hội kinh doanh cho các bên cũng như mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng, song song với việc luôn chú trọng lắng nghe nhu cầu của khách hàng nhằm mang tới những sản phẩm, dịch vụ cải tiến với lợi ích vượt trội cho khách hàng của mình.Ngân hàng cũng tiếp tục thực hiện các bước đi nhằm kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng tài sản, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập đến cuối quý 1 đạt 31,66%, giảm tới 35% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 15,79%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.Trong thời gian tới, Techcombank tiếp tục chú trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững, tăng cường đổi mới các sản phẩm dịch vụ và chú trọng tăng trưởng cùng với phát triển hệ thống quản lý và quản trị rủi ro vững chắc./.


Theo vietnamplus.vn