Nhằm hỗ trợ các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên toàn quốc trong việc thanh toán học phí của học viên, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến học phí.Với dịch vụ này, khách hàng là học sinh, sinh viên, học viên hoặc phụ huynh và người thân có thể nộp học phí thông qua dịch vụ eMB (Internet Banking) mà không cần đến nộp trực tiếp tại trường.Để sử dụng dịch vụ, các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo cần có hợp đồng hợp tác thu hộ học phí với MB. Khách hàng là học sinh sinh viên và phụ huynh có thể đăng ký sử dụng dịch vụ eMB ngay tại trường hoặc đến các điểm giao dịch của MB trên toàn quốc.Sau khi đăng ký, khách hàng có thể truy cập vào website của nhà trường (sử dụng phần mềm quản lý Học sinh sinh viên) để thực hiện thanh toán trực tuyến học phí một cách đơn giản và thuận tiện./.


Theo vietnamplus.vn