Ảnh minh họa. (Nguồn: Bảo Việt)


Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên của năm với mức lợi nhuận sau thuế đạt 370,7 tỷ đồng.Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất trong 3 tháng đầu năm của Bảo Việt đạt 4.733 tỷ đồng trong đó doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 3.658 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ) qua đó đóng góp 77% trong tổng doanh thu.Trong số này, theo lãnh đạo tập đoàn Bảo Việt, điểm nhấn trong thời gian qua là tăng trưởng bứt phá về doanh thu khai thác mới của lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.Riêng lĩnh vực này, báo cáo của Bảo Việt cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm đã đạt khoảng 2.096 tỷ đồng, tăng khoảng 29% so với kết quả quý đầu tiên năm 2014.Ngoài ra, theo báo cáo, doanh thu từ hoạt động tài chính của Bảo Việt tính tới hết tháng Ba cũng đạt 1.004 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Những hoạt động khác cũng cho doanh thu khoảng 71 tỷ đồng.Qua đó, lợi nhuận trước thuế được phía Bảo Việt tính toán là 457 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 370,7 tỷ đồng. Những kết quả này theo đại diện Bảo Việt, đã hoàn thành 31,7% kế hoạch trong năm nay của tập đoàn.Thông tin thêm, thống kê của Bảo Việt tại thời điểm 31/3 cho hay, tổng tài sản của đơn vị này đạt 11.169 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 11.745 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn