Ảnh minh họa. (Nguồn: FPT)


Sau 4 tháng đầu năm, Công ty Cổ phần FPT tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh tốt với tổng doanh thu hợp nhất đạt 12.678 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 107% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 884 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 110% kế hoạch luỹ kế.Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 585 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.700 đồng, tăng tương ứng 23% so với cùng kỳ.Trong thông báo phát đi ngày 19/5, phía FPT cho biết kết quả nói trên là do sự đóng góp chủ yếu của khối công nghệ và phân phối và bán lẻ. Cụ thể, khối công nghệ đạt 2.086 tỷ đồng sau 4 tháng, tăng 43%. Lợi nhuận trước thuế đạt 244 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.Bên cạnh đó, khối phân phối và bán lẻ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 34% và 52%, đạt tương ứng 8.737 tỷ đồng và 262 tỷ đồng sau 4 tháng. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của mảng bán lẻ đã đạt 41 tỷ đồng, bằng mức thực hiện của cả năm 2014.Ngoài ra, khối toàn cầu hóa của FPT cũng thu được kết quả khả quan khi doanh thu 4 tháng đầu năm tăng 49% so cùng kỳ, đạt 1.297 tỷ đồng./.
Theo vietnamplus.vn