Giao dịch tại VietABank. (Nguồn: VietABank)


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietA Bank) tăng vốn điều lệ từ 3.098 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.Ngân hàng Nhà nước quy định, VietA Bank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua hoặc thực hiện quyền mua cổ phần của Ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, VietA Bank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước.Số vốn điều lệ tăng thêm được ngân hàng sử dụng vào việc nâng quy mô chất lượng tài sản sinh lời, tăng cường khả năng đầu tư tài sản và đầu tư kinh doanh, nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cho chiến lược mở rộng hoạt động của ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới.Bên cạnh đó, việc tăng vốn điều lệ sẽ tạo cơ sở để phát triển mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch nhằm gia tăng lượng khách hàng và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.Dự kiến, vào quý 3 và quý 4 VietA Bank cũng sẽ tăng vốn điều lệ đợt hai từ 3.500 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn