Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 3609/NHNN-TD về việc cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB) tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.Ngân hàng Nhà nước yêu cầu NCB khẩn trương hướng dẫn triển khai chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP và Nghị quyết 61/NQ-CP nêu trên; đồng thời thực hiện việc cho vay hỗ trợ nhà ở theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng.Như vậy, tính đến nay đã có 20 ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 15/3, các ngân hàng đã cam kết cho vay là 10.967 tỷ đồng, đã giải ngân 6.285 tỷ đồng. Đối với hộ gia đình, cá nhân, ký hợp đồng cam kết cho vay 14.367 hộ với số tiền là 6.547 tỷ đồng. Đã giải ngân cho 14.345 hộ với số tiền là 4.525 tỷ đồng. Đối với tổ chức, cam kết cho vay 34 dự án với số tiền là 4.420 tỷ đồng, đã giải ngân cho 31 dự án, dư nợ là 1.760 tỷ đồng./.


Theo vietnamplus.vn