Giao dịch tại BIDV. (Nguồn: TTXVN)


Ngày 22/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tăng vốn điều lệ từ 28.112 tỷ đồng lên 30.804 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông BIDV thông qua.Ngân hàng Nhà nước yêu cầu BIDV có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc theo tăng vốn điều lệ và thủ tục sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới theo quy định của pháp luật.Dự kiến, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được BIDV dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh như tiếp tục mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư cho vay vốn đối với các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, có phương án kinh doanh khả thi. Tiếp tục đầu tư có hiệu quả trên thị trường liên ngân hàng, đầu tư và kinh doanh vào giấy tờ có giá, thực hiện đầu tư vào các đơn vị theo lộ trình đã cam kết.Bên cạnh đó, BIDV cũng sẽ đầu tư vào cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới và tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô mạng lưới để đẩy mạnh hoạt động bán lẻ.../


Theo vietnamplus.vn