Hình minh họa. (Nguồn: GPBank)


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành một số quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ đối với một số chức danh Hội đồng quản trị và chỉ định người đại diện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí toàn cầu (GPBank).Theo đó, căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng và xét thực trạng quản trị, điều hành của GPBank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Tạ Bá Long đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và chức danh thành viên Hội đồng quản trị.Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng có quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Đoàn Văn An đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và chức danh thành viên Hội đồng quản trị; đình chỉ quyền và nghĩa vụ của bà Tạ Thu Thủy đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị GPBank.Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động của GPBank tiếp tục diễn ra bình thường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định chỉ định bà Trần Thị Lệ Nga là người đại diện (bao gồm người đại diện theo pháp luật) của GPBank kể từ ngày 8/4/2015. Hiện bà Trần Thị Lệ Nga được biết đến là Trưởng ban Kiểm soát của VietinBank.Trong số những ngân hàng yếu kém buộc phải tái cơ cấu từ năm 2012 thì GPBank là ngân hàng còn lại duy nhất chưa thực hiện xong tái cơ cấu./.


Theo vietnamplus.vn