Lãnh đạo Maritime Bank tại Đại hội. (Nguồn: Maritime Bank)


Ngày 28/5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại Đại hội lần này là báo cáo tiến độ sáp nhập chính thức Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Mê Kông (MDB) vào Maritime Bank và mua lại Công ty cổ phần Tài chính Dệt may (TFC).Theo đó, việc sáp nhập chính thức MDB vào Maritime Bank sẽ được tổ chức thực hiện ngay trong quý 2, giúp đưa Maritime Bank trở thành một trong số các ngân hàng tốp đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần xét về vốn điều lệ và mạng lưới giao dịch.Ngày 9/6/2014, sau khi hoàn thiện hồ sơ sáp nhập MDB gồm Đề án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập và điều lệ ngân hàng sau sáp nhập, Hội đồng quản trị Maritime Bank và MDB đã trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị chấp thuận nguyên tắc sáp nhập MDB vào Maritime Bank.Ngày 18/3/2015, sau khi Maritime Bank và MDB đã hoàn thiện, bổ sung và chỉnh sửa hồ sơ sáp nhập theo chỉ đạo của cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc đã có văn bản chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập MDB vào Maritime Bank tại công văn số 1607/NHNN-TTGSNH.Hiện nay, Hội đồng quản trị Maritime Bank và MDB đã hoàn thiện hồ sơ sáp nhập chính thức để trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chính thức việc sáp nhập MDB vào Maritime Bank.Đối với việc mua lại Công ty Tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam (TFC), hiện nay, Hội đồng quản trị Maritime Bank và TFC đã hoàn thiện hồ sơ mua lại chính thức và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chính thức việc mua lại TFC và chuyển TFC thành công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng 100% vốn sở hữu bởi Maritime Bank. Dự kiến việc mua lại này cũng sẽ hoàn thành trong quý 2/2015.Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua việc từ nhiệm của ông Fransis Andrew thành viên độc lập và ông Đào Trọng Khanh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đại hội cũng đã bầu bổ sung hai thành viên mới là ông Đỗ Lam Điền, nguyên thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực MDB là thành viên; bà Dương Hồng Loan, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị TFC là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2012-2016).Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015 như tổng tài sản ở mức 109.576 tỷ đồng tăng 105% so với 2014; vốn huy động tại thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn là 78.275 tỷ đồng (tăng 117%); dư nợ tín dụng 42.013 tỷ đồng (tăng 106.8%); lợi nhuận trước thuế trước trích lập dự phòng 1.114 tỷ đồng tăng 113,1%; tỷ lệ nợ xấu đảm bảo duy trì dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước./.


Theo vietnamplus.vn