(Nguồn: vinacomin.vn)


Để khắc phục tình trạng tiêu thụ than khó khăn, sau khi có chỉ đạo của Chính phủ về không xuất khẩu than cám trong năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo các đơn vị cân đối lại kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than trong những tháng cuối năm.Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị cân đối kế hoạch sản xuất đã thực hiện và điều hành giảm một phần sản lượng của các tháng còn lại so với kế hoạch đầu năm, trên cơ sở đảm bảo việc làm, tiết giảm chi phí để cân đối được tài chính, ổn định thu nhập cho người lao động.Theo Bộ Công Thương, tình hình sản xuất than có tăng trưởng so với cùng kỳ; sản lượng than sạch tháng Năm ước đạt gần 3,7 triệu tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm tháng đầu năm, sản lượng than sạch ước đạt gần 17,6 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Về tiêu thụ than, tháng Năm ước đạt hơn 3 triệu tấn, giảm gần 3% so với cùng kỳ và tính chung năm tháng ước đạt xấp xỉ 15 triệu tấn, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó tiêu thụ trong nước tăng 15%, xuất khẩu than giảm, chỉ bằng 17,54% so với cùng kỳ.Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng Giám đốc TKV, khó khăn của Tập đoàn hiện nay là Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu tăng thuế tài nguyên.Thực tế ngành than trong nước và thế giới đều gặp nhiều khó khăn, trong đó các nước Australia, Indonesia đã cắt giảm 30-40% sản lượng do giá giảm. Các nước khác đều có hỗ trợ ngành than nhưng ở Việt Nam thuế, phí lại tăng cao. Năm 2014, thuế tài nguyên tăng 2%, phí quyền khai thác tăng 2%. Nếu năm nay tiếp tục tăng 13% thuế đối với than lộ thiên và 10% đối với than hầm lò (tăng gần gấp đôi so với các quốc gia), sản xuất kinh doanh của Tập đoàn lại càng khó khăn hơn./.
Theo vietnamplus.vn