Lãnh đạo các bên tham gia ký kết. (Nguồn: Vietcombank)


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, lễ ký kết giao dịch trái phiếu có thời hạn 5 năm trị giá 9.000 tỷ đồng giữa Vietcombank - đơn vị đầu mối thu xếp - cùng các nhà đầu tư là các tổ chức tín dụng trong nước và Masan Consumer Holdings, Công ty con thuộc sở hữu toàn phần của Masan Group được tổ chức ngày 10/6.Đây là giao dịch phát hành trái phiếu lớn nhất được phát hành bởi một công ty tư nhân trong thị trường vốn của Việt Nam. Tiền huy động được sẽ được sử dụng nhằm tối ưu hóa bảng cân đối kế toán hợp nhất của Masan Group, bao gồm cả việc trả nợ của các khoản nợ hiện hữu và giảm các chi phí khác do điều kiện thị trường đã trở nên thuận lợi hơn.Ngoài ra, việc thực hiện giao dịch này đã giúp củng cố thêm vị trí đối tác ngân hàng số một của Vietcombank đối với hoạt động của công ty hàng tiêu dùng của Masan Group.Việc phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ giúp Masan Consumer giảm chi phí vốn và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán qua việc trả nợ của các khoản vay khác.Các ngân hàng tham gia thu xếp vốn lần này là Ngân hàng An Bình (ABBANK), Ngân hàng Quốc Dân (NCB), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng Quốc tế (VIB), Ngân hàng Đại chúng (PVcomBank), Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng Quân đội (MB)./.


Theo vietnamplus.vn