Khách hàng giao dịch tại ABBANK. (Nguồn: ABBANK)


Ngày 18/6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) đã đưa ra báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015. Theo phân tích của ngân hàng này, trong 5 tháng qua, nền kinh tế bắt đầu có sự phục hồi, với tỷ lệ lạm phát ở mức thấp, mặt bằng lãi suất có xu hướng giữ ở mức thấp vì vậy các doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi lại so với những năm trước đã tạo thuận lợi cho hoạt động của ABBANK.Cụ thể, tổng tài sản của ABBANK đạt 63.344 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014; dư nợ đạt 24.260 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2014; huy động là 40.949 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 122,2 tỷ đồng.Với kết quả kinh doanh đó, hoạt động của ABBANK đảm bảo an toàn và ổn định. Các tỷ lệ về an toàn, về thanh khoản đều đảm bảo tốt, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 16,4% cao hơn nhiều so với mức an toàn tối thiểu 9% theo quy định.Cũng trong năm 2015 này, ABBANK tiếp tục thực hiện các dự án nhằm kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực cạnh tranh của ABBANK, hướng tới mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực bán lẻ với đối tượng khách hàng chính là cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.Một trong những chương trình trọng tâm trong năm 2015 của ABBANK là việc phối hợp với cổ đông chiến lược Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) trong Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự án dự kiến sẽ mang lại những hiệu quả tích cực cho hoạt động kinh doanh của ABBANK trong thời gian tới.Bên cạnh đó ABBANK vẫn rất chú trọng đến công tác xử lý nợ. Đến hết tháng Năm tỷ lệ nợ xấu của ABBANK tiếp tục được kiểm soát tốt ở mức 3% xét trên tổng dư nợ. Từ đầu năm tới nay, ABBANK đã thu hồi được 258 tỷ đồng nợ xấu. Đây là những kết quả rất tích cực của Ngân hàng trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhưng đảm bảo bền vững, đảm bảo hoạt động an toàn.Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc ABBANK cho biết, với định hướng tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, ABBANK định hướng tăng tỷ lệ dư nợ, chuyển đổi cơ cấu dư nợ đối với nhóm khách hàng bán lẻ là cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ lên mức 60% trên tổng dư nợ từ nay đến 2018. ABBANK cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam thành lập trung tâm phục vụ dành riêng cho lĩnh vực này đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.Cũng theo ông Kiên, đối với nhóm khách hàng cá nhân, ABBANK sẽ tập trung xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng đa dạng yêu cầu, phù hợp với từng nhóm cá nhân, với các điều kiện tín dụng thuận lợi và hấp dẫn./.


Theo vietnamplus.vn