Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
(Sacombank) thông báo đạt 905 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong 6 tháng đầu năm sau khi đã trích lập dự phòng
đầu tư tài chính và rủi ro tín dụng.Trong cơ cấu thu nhập lũy kế của Sacombank tính đến hết ngày 30/6/2009, nguồn
thu từ lãi chiếm 61%, còn lại là thu từ dịch vụ và thu nhập khác.Tổng huy động
vốn từ khách hàng của Sacombank đạt hơn 70.150 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần
47.640 tỷ đồng và tổng tài sản là gần 82.760 tỷ đồng.Cũng tính đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank là 0,71%, tổng thặng
dư vốn và các quỹ đạt hơn 1.620 tỷ đồng.Trong tháng 7 này, Sacombank đã và sẽ đồng loạt khai trương 7 phòng giao dịch
mới tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.Hiện
Sacombank có hơn 270 điểm giao dịch trong và ngoài nước, trong đó có 1 văn phòng
đại diện tại Trung Quốc cùng 2 chi nhánh tại Lào và Campuchia./.

Theo vietnamplus.vn