Từ đầu tháng 7 đến nay, hàng loạt doanh nghiệp là vệ tinh của Công ty Canon Việt
Nam tại khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh đã thực hiện tăng lương cơ bản cho
người lao động, từ mức 1,1 và 1,2 triệu đồng/người/tháng lên 1,4 triệu
đồng/người/tháng.Cộng các khoản phụ cấp như: lao động chuyên cần, phụ cấp thâm niên… bình
quân mỗi lao động đạt mức thu nhập tối thiểu 1,7 triệu đồng/người/tháng, chưa kể
làm thêm giờ, tăng ca.Việc các doanh nghiệp đồng loạt tăng lương cơ bản cho người lao động là hệ
quả của việc trên 1.000 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn SeiYo Việt Nam
nghỉ việc tập thể vào đêm 22/6 và ngày 23/6 để đòi tăng lương, buộc giới chủ
người Đài Loan (Trung Quốc) phải tăng lương lên mức 1,35 triệu đồng/người/tháng.Sau khi SeiYo Việt Nam tăng lương cho công nhân, các doanh nghiệp khác đã
tăng theo. Công ty Trách nhiệm hữu hạn VS Industry Việt Nam ấn định mức lương cơ
bản của người lao động là 1,4 triệu đồng/người/tháng đã thiết lập một mặt bằng
lương mới khiến SeiYo Việt Nam cũng phải thực hiện theo mức này.Như vậy, tính cả số công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn SeiYo Việt
Nam thì đợt tăng lương cơ bản đầu tiên trong năm 2009 của các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài này tại khu công nghiệp Quế Võ có trên 6.000 lao động được
hưởng lợi.Riêng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Funing (Tập đoàn Hồng Hải) vẫn giữ
nguyên mức lương 1,15 triệu đồng/người/tháng nhưng có hứa tăng lương.Các doanh nghiệp là vệ tinh của Công ty Canon Việt Nam tại khu công nghiệp
Quế Võ, Bắc Ninh như Công ty Trách nhiệm hữu hạn VS Industry Việt Nam, Mitac
Precision Technology Việt Nam, Việt Nam Dragon Jet, Longtech Precision Việt
Nam…/.


Theo vietnamplus.vn