UBND tỉnh Cà Mau vừa xuất hiện văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị chiến thuật đầu tư con đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau với khái toán tổng mức dự án 11.145 tỷ VNĐ đi theo hình thức phối kết hợp giữa dự án công và đầu tư đi theo phân khúc đối tác công tư (PPP) có sự kết nối góp vốn trong phòng nước.

dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được đề nghị đầu tư theo phương án phối kết hợp giữa dự án công cũng như dự án PPP xuất hiện sự tham gia góp vốn trong phòng nước một nửa.bài viết liên quan : dự án TNR Amaluna Trà Vinh chào làng Báo Giá còn mới đến khách hàng

trên hạ tầng liên hoàn về chiến thuật phía đường giữa Bộ cơ sở giao thông vận tải (GTVT) và những tỉnh đồng bằng dòng sông Cửu Long, dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 46,5 km, có điểm đầu tại Km91+200 nối trong con đường tỉnh 978 trực thuộc tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối tại Km137+700 nối cùng với con đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua TP. Hồ Chí Minh Cà Mau, mặt cắt ngang thời điểm một là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết thêm, thời điểm qua, tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng nhiều cơ quan, đơn vị chi tiết nghiên cứu những phương án đầu tư với 3 kịch phiên bản được đưa ra để xem xét, quan tâm đến cũng như chọn.

thứ nhất là dự án theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) và không có sự kết nối góp vốn trong phòng nước.

Thứ hai là đầu tư đi theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư (hợp đồng BOT) và có sự tham gia góp vốn của phòng nước 1/2 từ Ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn do nhà đầu tư thu xếp 50%.

Thứ ba là dự án đi theo phân khúc đối tác công - tư (hợp đồng BOT) phối kết hợp cùng với đầu tư công. dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc tách bóc làm 2 dự án công trình thành phần: dự án công trình thành phần 3a được dự án công (đầu tư những cầu rộng lớn và nút giao khác mức, thực hiện trong thời điểm 2021 - 2025; tổng mức dự án sơ bộ 2.730 tỷ việt nam đồng, dùng Chi phí trung ương giúp đỡ địa phương); dự án công trình bộ phận 3b đầu tư đi theo hình thức giấy tờ BOT (tổng mức đầu tư sơ bộ 8.726 tỷ đồng) xuất hiện sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước 50% từ Ngân sách trung ương hỗ trợ, tương đương 4.363 tỷ VNĐ (còn lại một nửa là vốn người tiêu dùng tự thu xếp). thời gian hoàn vốn mang lại dự án thành phần 3b dự kiến khi là 15 năm 5 tháng; thời gian thực hành dự án từ 2021 - 2024.

đi theo UBND tỉnh Cà Mau, qua nghiên cứu và phân tích định hình 3 chiến thuật dự án nhận biết để gia công đầu tư dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào thời điểm 2021 - 2025 theo phân khúc cộng đồng hóa, đảm bảo khả năng khả thi, thu hút cũng như phát huy nguồn lực có sẵn cộng đồng đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông thì chiến thuật phối kết hợp giữa đầu tư công và đầu tư đi theo phân khúc đối tác công - tư xuất hiện sự tham gia góp vốn của phòng nước 1/2 là khả thi nhất. giải pháp dự án này cũng được nhiều UBND địa phương thống nhất gồm có Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã làm công việc với Tỉnh ủy, UBND và những sở ngành chi tiết của tỉnh Bạc Liêu về giải pháp đầu tư dự án, liên tục hướng tuyến đường và sẽ ra đời Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban lãnh đạo, mời các chuyên gia, những đơn vị chi tiết kết nối. lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu sẽ thống nhất ứng trước giá thành địa phương để thực hiện các thủ tục sắp tới dự án cũng như bồi thường, giải phóng bên bằng mang lại dự án.tìm hiểu thêm : Gò Công xuất hiện siêu dự án công trình TNR Stars Gò Công thu hút phần đông khách hàng

UBND tỉnh Cà Mau cho thấy thêm, Thủ tướng Chính phủ sẽ giao UBND tỉnh Cà Mau công ty trì sắp đến đầu tư dự án công trình, Bộ GTVT cũng như UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ thống nhất ủng hộ việc chuyển giao tỉnh Cà Mau khiến cơ quan ngôi nhà nước xuất hiện thẩm quyền triển khai dự án. vì thế, nhằm đáp ứng phù hợp với quy định pháp luật về dự án công và dự án theo phân khúc đối tác công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm đến chuyển giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hành dự án.

con đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi là con đường trục dọc vào chốn Đồng bằng dòng sông Cửu Long đc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đi lên mạng con đường bộ đường cao tốc Việt Nam mang đến năm 2020 cũng như định hướng cho năm 2030. Việc đầu tư con đường đường cao tốc này tiếp tục tham gia thông tuyến đường đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ thành phố - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, đóng góp phần hoàn toàn mạng lưới hạ tầng giao thông vào khu vực, tham gia nhiều trung tâm TP.HCM lớn mặt Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. đồng thời, tham gia những đường cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng như Hà Tiên - Rạch giá chỉ - Bạc Liêu, nâng cao thực trạng ùn tắc cơ sở giao thông trong khu vực, tạo ĐK xúc tiến phát triển kinh tế - văn hóa - cộng đồng địa điểm Tây Nam Bộ.