⏰Tiến độ thi công chung cư Hà Nội Phoenix Tower ngày 19/10/2020.