Sản xuất linh kiện điện tử. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)


Một dự án sẽ được triển khai trong ba năm nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, hậu quả của việc tiếp xúc với hóa chất độc hại, công việc bấp bênh, mức tiền lương trung bình… trong ngành điện tử tại Việt Nam.Đây là nội dung của Dự án “Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm thông qua các phương thức thực hành lao động trách nhiệm tại Việt Nam” mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) vừa chính thức khởi động ngày 9/10 tại Hà Nội.Dự án được thực hiện từ năm 2015-2017 và tập trung vào ngành điện tử. Dự án sẽ góp phần khuyến khích các công ty đa quốc gia đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, dự án sẽ lập một bản đồ rủi ro về điều kiện làm việc tại những doanh nghiệp trong ngành sản xuất điện tử. Hoạt động này sẽ giúp tăng cường năng lực của thanh tra công, nhằm xác định những vấn đề chính liên quan đến những hành vi không tuân thủ quan hệ lao động lành mạnh trong các doanh nghiệp.Cùng với đó, dự án cũng khảo sát về các sáng kiến trong các công ty đa quốc gia hoạt động trong ngành điện tử. Khảo sát này sẽ xác định được mối quan hệ giữa hoạt động thanh tra lao động công với hệ thống kiểm định tư nhân, từ đó sẽ tạo cơ chế cho hai hoạt động có thể củng cố lẫn nhau.Ở cấp quốc gia, dự án sẽ xây dựng và triển khai hiệu quả các chiến lược về phát triển kinh tế bền vững, việc làm vì người nghèo, cải thiện quản trị lao động, tuân thủ luật lao động và tăng cường năng lực của các tổ chức người sử dụng lao động.Theo báo cáo của VCCI, từ năm 2012, điện tử đã trở thành ngành hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 25,5 tỷ USD và con số này đã tăng lên mức 36,2 tỷ USD năm 2014. Do đó, dự án đã lựa chọn ngành điện tử để khuyến khích các doanh nghiệp đa quốc gia thực hiện các hoạt động có trách nhiệm với xã hội, cải thiện số lượng và chất lượng việc làm tại Việt Nam.Dự án sẽ bắt đầu thí điểm hoạt động với các doanh nghiệp được lựa chọn ở miền Bắc trong năm đầu tiên. Dựa trên những đánh giá về kết quả của giai đoạn thí điểm, hoạt động lập bản đồ rủi ro có thể được cân nhắc mở rộng thêm ở miền Bắc hoặc ở các tỉnh khác trong năm thứ hai và thứ ba của dự án./.


Theo vietnamplus.vn