1/ Kết hợp Từ khóa thương hiệu (Brand Terms) với từ khóa mở rộng tùy chỉnh (Modified Broad Keywords)

Đầu tiên, vì dễ dàng tạo được các mẫu quảng cáo liên quan với trang đích cho các từ khóa đó. Và khi thương hiệu của bạn xuất hiện xuyên suốt trong mẫu thông điệp quảng cáo và trên website giúp nhận diện thương hiệu tốt hơn. Họ biết chính xác cái họ đang tìm kiếm và cần là gì ở bạn, vì thế họ nhấp chuột vào quảng cáo của bạn, và có khả năng chuyển đổi cao hơn trên website.2/ Tận dụng ưu điểm của Tùy chỉnh giá thầu dựa trên vị trí trong quảng cáo Google Adwords

Các nhà quảng cáo hay chủ doanh nghiệp thực hiện
quảng cáo Google Adwords thường chú trọng ở sản phẩm, nội dung phản ánh được cái họ bán là gì, bao nhiêu, có khuyến mãi hay không,…mà bỏ qua tối ưu vị trí hiển thị quảng cáo. Bạn cần phải hiểu, sản phẩm của bạn không phải ở đâu cũng mang lại đơn hàng cho bạn.

3/ Thiết lập tiếp cận ngoại trừ ngôn ngữ hiện tại

Xác lập ngôn ngữ nào là ngôn ngữ nổi bật nhất trong chiến dịch quảng cáo của bạn. Sau đó, thiết lập ngôn ngữ nhắm mục tiêu bao gồm cho nguồn khách hàng mới. Bạn không cần phải thêm các từ khóa không phải ngôn ngữ chính, quảng cáo hay thậm chí là trên trang đích quảng cáo.

4/ Cứu vãn những nhóm quảng cáo Google quá hạn với chiến dịch Remarketing (RLSA – Remarketing list for Search Advertising)

Với nhắm mục tiêu khách hàng theo RLSA, bạn hoàn toàn có thể nhắm mục tiêu chính theo từ khóa, danh sách khách hàng được xem là mục tiêu nhắm phụ. Khi thêm khách hàng vào danh sách tiếp thị, hãy đặt nó vào “Only bid – Chỉ đấu giá thầu” hoặc “Nhắm mục tiêu và đấu giá thầu”.