Dù đang cài đặt một máy in mới hay hiện đã có nhiều máy in trong mạng nội bộ, bạn vẫn có thể chọn ra một máy dùng như mặc định, để biết chính xác nội dung cần in xuất phát từ máy nào.

Windows

Khi cài đặt một máy in mới, muốn thiết lập đây là máy in mặc định, bạn chỉ cần đánh dấu tùy chọn này trong Add Printer wizard.

Nếu đang cài đặt một máy in mới, bạn hãy làm theo các hướng dẫn trên CD được kèm theo. Trong quá trình cài đặt, bạn nên thực hiện tuần tự theo các bước của Add Printer wizard sẽ giúp thiết lập một máy in mới của bạn thành mặc định.

Để cài đặt một máy in như mặc định trong XP, trước hết bạn nhấn chuột Start.Printers and Faxes. Trong Vista, để làm việc này, bạn nhấn Start.Control Panel.Hardware and Sound.Printers. Trong Windows 7, bạn nhấn Start.Devices and Printers.

Nhấn phải chuột lên máy in bạn thích, chọn Set as default printer. Nhấn phải chuột lần nữa lên biểu tượng này để bảo đảm việc cài đặt là chính xác (khi trình đơn này mở, một dấu check sẽ xuất hiện cùng với dòng chữ “Set as default printer”).

Nếu trình đơn nhấn phải chuột không hiện ra “Set as default printer”, bạn nhấn đúp chuột lên biểu tượng máy in để hiển thị Print Queue. Nhấn Printer và chọn Set as default printer trong trình đơn. Một dấu check bên cạnh khoản mục trình đơn hay biểu tượng máy in có nghĩa máy in đó là mặc định. Bạn có thể thay đổi thiết lập này bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi đã thiết lập mặc định rồi, bạn vẫn có thể in bằng các máy in khác đã được cài đặt trên hệ thống mạng nội bộ hay trên hệ thống máy tính của bạn. Để in vào một máy in thứ hai, chỉ cần nhấn File.Print. Hộp thoại in sẽ hiển thị tất cả các máy in đã được cài đặt. Chọn một máy in và nhấn OK.

HELP BY LEO

Help by Leo là tiện ích nhỏ dễ sử dụng, đặc biệt thích hợp cho những người dùng máy tính chưa có nhiều kinh nghiệm. Leo xuất hiện như một thanh truy vấn nhỏ để bạn nhập yêu cầu giúp đỡ. Các kết quả xuất hiện ngay sau khi bạn bắt đầu nhập, và tiện ích sẽ lọc các kết quả khi bạn nhập xong câu truy vấn. Thay vì hiển thị một trang văn bản đầy kết quả, Leo sẽ hiển thị cách thức mà tiện ích này thực hiện tác vụ - tiện ích có khả năng tìm kiếm thủ công hay tự động. Leo hiện có đồng thời phiên bản 32-bit và 64-bit dành cho HĐH Windows