Hợp đồng Nhượng quyền kinh doanh – Franchise

Các thoả thuận thuê đặc quyền kinh doanh đều khác nhau trong từng vụ việc cụ thể. Có thể ta không xác định được từng điều khoản và từng vấn đề ta cần cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, danh mục này sẽ là một công cụ có giá trị nếu bạn quan hoài đến việc thuê đặc quyền kinh doanh.

Danh mục nhượng quyền kinh doanh này cần được sử dụng có sự tham chiếu với Thoả thuận thuê đặc quyền kinh doanh – là văn bản trong đó đưa ra các điều khoản và các điều kiện điều tiết việc dùng đặc quyền kinh doanh của bạn – và do bên cho thuê đặc quyền kinh dinh thảo ra. Bạn dùng Danh mục này có thể vào thời khắc trước khi bạn có Thoả thuận thuê đặc quyền kinh dinh, để có thể có một khái niệm về các nội dung trong Thoả thuận, hoặc vào thời khắc bạn đã có bản sao Thoả thuận này, để có thể xem lại các điều khoản.

Dù trong trường hợp nào, trong khi bạn có thể dùng Danh mục này để hiểu và để coi xét Thoả thuận thuê đặc quyền kinh dinh, bạn không nên ký Thoả thuận nếu chưa trao đổi với luật sư của bạn.
Các vấn đề liên tưởng đến các điều khoản về hoài thuê đặc quyền kinh doanh

o Phí ban đầu để thuê đặc quyền kinh dinh là bao nhiêu?

o Phí này có bao gồm hoài cho việc mở một kho hàng các sản phẩm và các vật dụng sẽ cung cấp không?

o Điều khoản về thanh toán như thế nào: về tổng giá trị, thời kì tính sổ, tính sổ một lần hay trả góp, những thoả thuận về tương trợ tài chính khác?

o Liệu bên cho thuê đặc quyền kinh dinh có hỗ trợ tài chính cho bạn hay giúp bạn tìm nguồn tài chính hay không?

o Có thể trả chậm được không? Nếu được, ai sẽ tương trợ tài chính cho bạn và với mức lãi suất là bao lăm?

o Liệu phí ban sơ có được hoàn hết thảy hay một phần không?

o Liệu giao kèo có phân biệt một cách rõ ràng “tổng uổng” và “phí ban đầu”, “lượng tiền mặt đề nghị ban đầu” hay “phí ban đầu” hay không ?

o Có tiền bản quyền định kỳ hay không ? Nếu có là bao nhiêu và được tính như thế nào?

o Doanh số bán hàng và tiền bản quyền được ghi sổ thế nào và vào lúc nào, và tiền bản quyền được thanh toán như thế nào?

o Nếu tính sổ tiền bản quyền chính là vớ hoặc là một phần tiền thanh toán cho dịch vụ mà bên cho thuê đặc quyền kinh dinh cung cấp, như vậy dịch vụ nào sẽ được cung cấp?

o Dịch vụ kế toán và lưu trữ có được cung cấp không?

o uổng lăng xê và thúc đẩy bán hàng được phân bổ thế nào?

o Liệu bên thuê đặc quyền kinh dinh có phải đáp ứng một mức vốn hoạt động tối thiểu nào không để đảm bảo bù đắp được chi phí hoạt động cho tới khi kinh doanh có lãi?

o Liệu nhà xưởng kinh dinh phải mua, hay thuê và có điều kiện nào nữa về vấn đề này (từ bên cho thuê, địa điểm nép v..v)?

o Ai sẽ tài trợ cho việc mua nhà xưởng và bằng cách nào ?

o Liệu bên thuê kinh doanh có phải đặt cọc cho việc xây dựng hay mua thiết bị không?