- MU Hà Nội VN 8 Năm Tồn Tại & Phát Triển
- Trang Chủ : http://mu-hanoi.vn
- Diễn Đàn : http://forum.mu-hanoi.vn
- Hiện tại đang chuẩn bị ra mắt Server mới Thần Long Season 6.9
- Alphatest ( Thử nghiệm ) : 16H 12/05/2017
- Open ( Chính Thức ) : 16H 16/05/2017
- No WebShop - Không Item Full - GM Không can thiệp Game
- Đặc Biệt Khi Open ( Chính Thức ) tặng Wing Full Thời hạn 10 ngày để các bạn train.