Do không có tgian để học nên mua về trùm mền 3 thág nay!
Tình trạng: mới mua chỉ nhờ nhạc công test tại nhà 6 hay 7 lần!
Bao gồm bao da chân đàn giá e nó 9tr5 (đã fix)!
Liên hệ 01239289057 (tuấn)