Tôi cần bán 1 cây súng hơi Trung Quốc 9 kí,đã thay lò xo 12 kí,Súng bắn rất tốt ...Head shot một số em cu đất, bìm biệp, bồ câu về nhậu liên tục.Giá em nó ra đi là 5 chai.AE nào quan tâm xin liên hệ SDT:0902817575 Gặp anh Phương.